Mahendra Kumar Poudel

 (Chairman)

 

  Jekister Babu Katwal

 ( Vice Chairman )

 

 Prabad Bikram Katuwal

(Vice Chairman)

 

Gopal Katuwal

(General Secretary)

 

Shambhu Kumar Acharya

(Secretary)

 

Durga Budathoki

(Secretary)

 

Sandesh Raj Acharya 

(Treasure)          

 

 Ravi Khadka

(Member)

 

 Raj Kumar BK Sunar

(Member)

 

 

 

 Saila Gamal

(Member)

 

 Bijay Kumar Sunar

(Member)

Rikesh Manandhar

(Member)

Sadhu Ram Gamal

(Member)

Buddhi Bahadur Gharti Gurung

(Member)

Krishna Kumar Manandhar

(Member)